Vi er bransjeledende innen organisasjons- og lederutvikling, kompetansekartlegging og rekruttering, og våre kunder leverer bedre resultater med mer effektive ansatte som trives bedre.

Human Content – Best på forbedring gjennom strategisk HR

 

Våre testverktøy                                                                    Neste kurs

Aktuelt

28.11.2018

Nei, det finnes ingen «friskere» personlighetsprofil

Nei – det finnes ingen «friskere personlighet» Åtte forskere fra USA og Tyskland påstår at de har identifisert ett sett posisjoner på personlighetstrekk som de kaller en «friskere personlighetsprofil» Jeg påstår at de tar feil. Det finnes ingen generelt friskere personlighetsprofil, forskerne har misforstått de underliggende premisser for sin egen forskning. I dette tilfellet, selv […]

les mer
22.11.2018

Bullshit jobs – en meningsløs bok

Vi velger å skrive om «Bullshit jobs», ikke fordi den er nyttig, men for å advare mot den siden den nylig er presentert på talerstolen på konferanser og skrevet i aviser, og derfor kan bli tatt til følge i arbeidsmarkedet. Forfatteren, David Graeber, kaller seg selv anarkist, og de som trekker frem bokens overskrifter ser […]

les mer
10.11.2018

Timoney Leadership Institute

Vi er stolte over at Timoney Leadership Institute i Dublin har valgt å integrere kunnskapen, metodene og verktøy levert av Human Content i deres Advanced Leadership Programme (ALP) fra starten av 2019. Human Content sertifiserte syv coacher inkludert Timoney CEO Ronan O’Farrell i November 2018 for å forberede dem på å kunne veilede deltagere i […]

les mer
21.08.2018

Wärtsilä ledelse

Human Content har jobbet med det finske konsernet Wärtsilä siden 2010. Wärtsilä agerer i markedene for marin- og energirelaterte løsninger. Human Content bidrag har vært å lære opp Wärtsilä HR ansatte til å bruke kunnskapen, metodene og verktøyene som Human Content leverer i alt deres arbeide med mennesker i organisasjonen. Et forskningsprosjekt på NTNU er […]

les mer

Personlighetstest

Human Content gir deg markedets beste personlighetskartlegging. Du får tydelig informasjon som er enkel å bruke riktig så du skaper mer verdi med bedre beslutninger. Personlighetskartleggingen er naturligvis femfaktor, "Big Five".

Rekruttering

Human Content gir dere støtte til å jobbe strategisk med alle deres bemanningsbehov. Organisasjonens behovsavklaring, hva trenger vi mest? Hvordan tiltrekker vi oss de beste kandidatene? Hva gjør vi for å velge den beste kandidaten?

Lederevaluering

Hvor godt er vi rustet for å nå våre mål? Med vår hjelp kan dere bli tydeligere på hva dere har og hva dere trenger. Resultatet bruker dere til å prioritere de tiltak som i størst grad bidrar til at dere når ders mål, eksempelvis lederutvikling og rekruttering.

Lederutvikling

Human Content hjelper dere med å avklare lederoppgavene og kommunisere tydelige forventninger til hver enkelte leder. Kombinert med tilpasset lederutvikling sikrer det at alle ledere bidrar optimalt til at organisasjonen når sine mål.

Medarbeidere

Thomas Løvenskiold

Thomas Løvenskiold

Partner, Daglig leder

Roger Andersen

Roger Andersen

Partner, IT-sjef

Lena Evensen

Lena Evensen

Rådgiver

Would you like more information? Please enter your phone number and email address, and one of our representatives will contact you shortly.