Vi lærer bort alt vi kan!

20.05.2016

Vi i Human Content har bygget en formidabel kunnskapsplattform, og gleder oss over den verdien vi bidrar til å skape hos våre kunder. Vi ønsker at flest mulig kan oppleve den forbedringen, og er så engasjerte at vi bidrar med kurs, forelesninger, fagsamlinger, innlegg og andre tiltak.

Noen eksempler:

  • Christiania Campus: forelesninger våren 2016
  • Masterstudenter i arbeids- og organisasjonspsykologi og ledelse fra UiO, BI, NTNU mfl vinteren 2016
  • Innlegg på rekrutteringsdagen 2015 i regi av DNV-GL og BI

Vi hører veldig gjerne fra deg hvis du ønsker forbedring – vi løfter deg!