Wärtsilä ledelse

21.08.2018

Human Content har jobbet med det finske konsernet Wärtsilä siden 2010. Wärtsilä agerer i markedene for marin- og energirelaterte løsninger.

Human Content bidrag har vært å lære opp Wärtsilä HR ansatte til å bruke kunnskapen, metodene og verktøyene som Human Content leverer i alt deres arbeide med mennesker i organisasjonen. Et forskningsprosjekt på NTNU er i gang for å dokumentere den imponerende effekten av dette arbeidet som allerede er observert.