Kurs

Sertifiseringskurs (2 + 1 dag)

Neste kursdager:

onsdag 9 og torsdag 10 januar, og onsdag 13 februar 2019.

Påmelding her

 

klode1-75-2

Du må være sertifisert av Human Content for å bruke våre verktøy og metoder. Vårt kursopplegg har store muligheter for individuell tilpasning og selvstudium, med kun to pluss en kjernedag pluss bestått eksamen som minstekrav. Vi holder åpne kurs der deltakere fra ulike selskaper og organisasjoner er velkommen til å delta. For selskaper og organisasjoner som ønsker å sertifisere flere ansatte er det mest lønnsomt å holde bedriftsinterne kurs. Ta kontakt for informasjon og pris.

DNV-sertifisering av testbrukere

klode6-75

Human Content tilbyr også kurs som kvalifiserer for å gå opp til DNVs sertifiseringseksamen for testbrukere. Dette kurset innebærer en helhetlig og solid kompetanseheving innen vurdering av søkere til stillinger, men også til andre formål som leder- og teamutvikling. Testbrukerkurset tar for seg alle vesentlige aspekter ved praktisk testbruk og setter det i et strategisk perspektiv med fokus på nytteverdi. Jo bedre vi blir til å kartlegge hva organisasjonen trenger, og bruke den informasjonen til å velge beste person, jo større sannsynlighet er det for at våre ansatte skaper mer verdi.

DNV-sertifisering av rekrutteringspersonell (2 dager)

klode4-75-2

I samarbeid med Det Norske Veritas (DNV) tilbyr Human Content kurs som kvalifiserer for å gå opp til DNVs sertifiseringseksamen for rekrutteringspersonell. Rekrutteringskurset er en god anledning til å utvikle organisasjonens arbeidsrutiner i retning et mer strategisk HR. Jo bedre vi blir til å kartlegge hva organisasjonen trenger, og bruke den informasjonen til å velge beste person, jo større sannsynlighet er det at våre ansatte skaper mer verdi. Vi holder åpne kurs der deltakere fra ulike selskaper og organisasjoner er velkommen til å delta. For selskaper og organisasjoner som ønsker å sertifisere flere ansatte er det mest lønnsomt å holde bedriftsinterne kurs.

Skreddersydde internkurs

klode2-75-2

Vi har laget kursmoduler som tilpasses og settes sammen til skreddersydde internkurs for alle typer organisasjoner. Typiske tema for slike kurs er: jobbanalyse, verktøybruk og rekrutteringsprosessen, screening, medarbeidersamtale og personalledelse, og kompetansestyring. Vi kan også levere fagsamlinger, innlegg på konferanser mm. Ta kontakt for å diskutere ditt behov.