Verdier

Vår evidensbaserte plattform av verktøy og metoder sikrer deg kvalitetsinformasjon som du trygt kan basere dine beslutninger og arbeidsprosesser på.

Siden 1990-tallet har vi utviklet egne brukervennlige verktøy og metoder basert på de mest fundamentale anbefalingene fra det internasjonale fagsamfunn for arbeidspsykologi. Alt vi gjør er bygget fra bunnen av for relevant arbeidsmiljø, og basert på våre verdier:

Evidensbasert
Etisk
Helhetlig