Produkter

Human Content har utviklet en plattform med verktøy og arbeidsmetoder som kan anvendes til alle formål i arbeid med mennesker. Verktøyet og metodene er aller best når de brukes sammen for å jobbe med hele organisasjonen. Derfor tilbyr vi en en full sertifisering i Human Contents verktøy og metoder fremfor sertifisering i enkelttester.

Innholdet i plattformen
Jobbanalyse: Forstå jobbroller bedre og raskere ved å følge vår metodikk. Når denne forståelsen er etablert forenkler det alle fremtidige prosesser i arbeidet med HR og ledelse. Du identifiserer raskere kandidaten du behøver til en jobb, hvilken kompetanseutvikling som behøves hos en eksisterende ansatt eller potensielle problemer i et team. Vår jobbanalysemetodikk er ressursbesparende og verdiskapende.

B5-PLUS: Markedets mest treffsikre resultater på målinger av personlighet i organisasjonssammenheng.
B5-PLUS er det mest presise, nyanserte, helhetlige og faglige personlighetsverktøy på markedet. B5-PLUS er – i motsetning til de aller fleste personlighetstester – selvsagt femfaktor. Resultatene som innhentes i en rekruttering eller utviklingsprosess brukes igjennom hele den ansattes livsløp, til fremtidig utvikling, interne ansettelser og medarbeidersamtale. Brukt riktig, realiserer B5-PLUS utviklingspotensialet hos ansatte, og reduserer turnover igjennom mestring og trivsel. B5-PLUS er DNV-sertifisert.

F60: Identifiserer personen som vil vokse i stillingen. Identifiser kandidaten som vil takle komplekse arbeidsoppgaver og store mengder informasjon. F60 forteller hvem som har størst potensiale til å lære raskere, omstille seg enklere og utvikle seg i arbeidet.

M6: Finner personen som jobber raskt og riktig. Ved å teste numeriske og verbale ferdigheter finner M6 personer som har forutsetninger for å gjøre en god jobb med språk og tall. Kandidater som skårer høyt på M6 gjør færre feil i arbeidet, uten å bruke mer tid.

ET44: Finner personen som arbeider godt i engelskspråklige miljøer. ET44 finner personen som har gode forutsetninger for å mestre både generell og avansert engelsk. ET44 ble opprinnelig utviklet på oppdrag fra forsvaret som tidligere brukte flere timer og mange hundre spørsmål på å måle det Engelskprøven ET44 klarte på seks minutter.