Personlighetstest: B5-PLUS

Hva skal til for å lykkes i den stillingen der personen skal jobbe? Hvilke personlighetstrekk er fremtredende hos personen? Hvordan indikerer personlighetstrekkene styrker og svakheter i forhold til stillingens krav?

B5-PLUS rapporten gir deg fundamentalt god informasjon om hvordan denne personen vil fungere i forskjellige situasjoner og i forhold til andre mennesker. Big Five anbefales av et samlet internasjonalt fagmiljø som den rådende modell for personlighetsanalyse. B5-PLUS er bygget fra bunnen av for å presist måle svarmønstre, Big Five faktorene, nyanserende fasetter og utdypende informasjon. Human Content har på dette fundamentet utviklet diverse støtteverktøy som enkelt viser hvordan det personen har fortalt oss om seg selv kan brukes i jobbanalyse, intervju, medarbeidersamtale, lederutvikling, gruppearbeide mv.

B5-PLUS: Markedets mest treffsikre resultater på målinger av personlighet i organisasjonssammenheng.

Format: 180 spørsmål.
Gjennomføres: På internett.
Norsk tilpasning: Utviklet og utprøvd i Norge.
Tidsramme: ingen tidsbegrensning, normalt ca 20 minutter.

Utvikling:
Vår opprinnelige B5 ble utviklet på slutten av 1990-tallet. Allerede da hersket det konsensus i internasjonale fagmiljø om at Big Five faktoranalysert på et relevant normeringsutvalg og målt med et skalabasert, normativt format ga mest presis og grunnleggende forståelse av personens adferdsvalg i et arbeidsmiljø. B5 ble da også bygget på dette solide fundament som i årene siden har blitt ytterligere bekreftet i utallige studier rundt om i verden. I årene frem til 2009 er vår B5 brukt flere tusen ganger, hovedsakelig i forbindelse med rekruttering til mellomleder- og lederstillinger. Vår fagansvarlige psykolog gjennomførte ny faktoranalyse av data fra bruk av B5 i 2009, Dette arbeidet forbedret presisjonen ytterligere i den versjonen som fikk navnet B5-PLUS.