Evnetester

Hvordan vil personen møte situasjoner i arbeidet? Vil denne personen vokse i stillingen?

Figurprøven F60 er en logisk prøve og er vår reneste evnetest. F60 måler evne til å tenke logisk og systematisk, oppfatte problemstillinger, finne nye løsninger uavhengig av innlærte begreper og kunnskaper. Et godt resultat henger sammen med evne til omstilling, læring og utvikling i en arbeidssituasjon.

Oppbygging av F60:
F60: Figurprøven
Format: 60 spørsmål
Norsk tilpasning: Utviklet og utprøvd i Norge
Tidsramme: 30 minutter

Oppgavene er utviklet slik at de er minst mulig avhengig av lærte ferdigheter og kunnskaper – det er en «kulturredusert prøve» som måler evnemessig potensial. Resultatene henger også sammen med selvstendig informasjonsvurdering og analyse og raskt finne gode løsninger. Testen gir indikasjon på om personen vil takle mye ny informasjon og nye, komplekse arbeidsoppgaver.

Utviklingen av F60:
Figurprøvene ble opprinnelig utviklet på slutten av 1900-tallet basert på rådende faglitteratur. De er dokumentert og normert basert på data fra norske jobbsøkere og arbeidstakere. I årene frem til 2009 ble F60 brukt flere tusen ganger innen rekruttering og organisasjonsutvikling. Psykometriske analyser på data fra disse besvarelsene bekrefter at figurprøvene er meget solide, og de tekniske verdiene til testene er særdeles gode.

Screeningverktøy og intervju:
Figurprøven F60 er delt opp i F20 og F40, slik at F20 kan brukes som screeningverktøy, og F40 brukes på de som kommer videre til intervju.

F40: Figurprøve
Format: 40 spørsmål
Tidsramme: 20 minutter

F20: Figurprøve
Format: 20 spørsmål
Tidsramme: 10 minutter