Ferdighetstester

Human Content kan tilby åtte prøver som tester kandidatens ferdigheter. Delprøvene kan administreres sammen eller hver for seg.

M6 er en testpakke bestående av seks deltester. Tre av disse måler verbale ferdigheter og tre måler numeriske ferdigheter.

I de fleste stillinger er det viktig å kunne jobbe effektivt med språk og tall. En person som jobber raskt og riktig vi ha vesentlig bedre forutsetninger for å gjøre en god jobb enn en person som jobber langsomt og gjør mange feil. Multiprøven M6 gir en meget god indikasjon på hvor godt personen jobber med språk og tall.

M6 (1) – Synonymer
En test av norsk ordforråd. Kandidaten skal identifisere det av oppgavens alternative ord som betyr det samme eller nesten det samme som oppgaveordet. Testen krever gode kunnskaper om hva ord egentlig betyr, og dette gjør den til en ganske ren ferdighetstest/kunnskapstest. Logiske evner vil også være til noe hjelp, siden man kan eliminere svaralternativer og resonnere seg frem til det riktige svaret, hvis man kan de fleste ordene i oppgaven.

M6 (2) – Matematiske syllogismer
Tekstbaserte regneoppgaver, matematikkhistorier. Testen krever matematiske kunnskaper, samt evne til å trekke ut den relevante informasjonen for å finne en løsningsmåte. Selv om oppgavetekstene er korte og enkle, kreves det grunnleggende norskkunnskaper for å kunne løse oppgavene effektivt og riktig.

M6 (3) – Kategorier
Testen krever evne til å abstrahere informasjon fra en samling vanlige ord og å sammenlikne ordene på en relevant dimensjon. Den kan derfor sees på som en mellomting mellom en evnetest og en ferdighets-/kunnskapstest.

M6 (4) – Tallrekker
Dette er den reneste evnetesten i M6. Selve regningen er svært enkel, men oppgaven krever evne til å trekke ut og bruke logisk informasjon.

M6 (5) – Begreper
Ordene er veldig enkle, men evnemessig er dette den mest krevende av verbaltestene. Testen krever evne til å se sammenhenger og trekke ut og bruke relevant informasjon for å løse oppgavene.

M6 (6) – Matematikk
Testen består av regnestykker. Svaret skal velges blant fem svaralternativer. Oppgavene er laget slik at hvis man kan det som oppgaven krever, er det relativt lett å se hvilket svar som er riktig. Kan man det ikke, går det ikke an å gjøre et raskt overslag og resonnere seg frem til svaret – man må regne det ut.

Hvor godt behersker personen engelsk?

ET44 og ET36 – Engelskkunnskaper
I mange stillinger er det viktig å kommunisere på engelsk. Engelskprøven ET44 gir en indikasjon på evne å beherske engelsk både til generell og avansert bruk. Dessuten har vi sett at engelskferdigheter henger sammen med læring generelt. En test av engelsk ordforråd. Kandidaten skal identifisere oppgaveordets synonym blant flere alternativer.

Engelskprøven ET44 gir en indikasjon på evne å beherske engelsk både til generell og avansert bruk. Dessuten har vi sett at engelskferdihetene henger sammen med læring generelt. Hvilken språkforståelse, hvilket ordforråd, hvilken kommunikasjonsevne og hvilken evne til problemløsning har vedkommende når det gjelder skriftlig engelsk? Human Content har utvilket en intensiv kunnskapstest som er like presis i sine analyser som de store og tunge testene, og mye enklere å gjennomføre.

Engelskprøven ET44 ble opprinnelig utviklet på 1990-tallet på oppdrag fra forsvaret. Tidligere hadde forsvaret brukt flere timer og mange hundre spørsmål på å måle det Engelskprøven ET44 klarte på seks minutter.